Type in marathi

मराठी मध्ये टाईप करा. ( इंग्लिश किंवा मराठी टाईपींग साठी Ctrl+g दाबा)

Special characters : – लँड    – कॅट    – बॉट

खाली दिलेल्या ठिकाणी आपला मोबाईल नंबर लिहा आणि आपले टायपिंग सेव्ह करा. हवे त्या वेळी पुन्हा मोबाईल नंबर टाकून टायपिंग लोड करा आणि आपले टायपिंग सुरु करा.
Mobile:
Read More