Type in marathi

मराठी मध्ये टाईप करा. ( इंग्लिश किंवा मराठी टाईपींग साठी Ctrl+g दाबा)

Special characters : – लँड    – कॅट    – बॉट

खाली दिलेल्या ठिकाणी आपला मोबाईल नंबर लिहा आणि आपले टायपिंग सेव्ह करा. हवे त्या वेळी पुन्हा मोबाईल नंबर टाकून टायपिंग लोड करा आणि आपले टायपिंग सुरु करा.
Mobile:

157 thoughts on “Type in marathi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *