Type in marathi resumes.

नमस्कार मंडळी कसे आहेत? काही दिवस आपण मराठी टायपिंग करू शकला नाही त्याबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत. आम्ही येत आहोत आपल्यासाठी काही खास अश्या गोष्टी घेऊन ज्या आपल्या ज्ञानात भर घालतील.

आता आपण पुन्हा मराठीमध्ये टायपिंग करू शकता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *